Share

Takwa itu apa?

Takwa juga bermaksud beramal dengan isi kandungan Al-Quran dan berbuat baik dengan ibu bapa.

Leave a Comment