Share

Peluang kedua anak JKM

Yayasan J’Keb Malaysia merupakan sebuah pertubuhan badan bukan kerajaan berfungsi membantu menempatkan semula remaja 18 tahun dan ke atas yang kurang bernasib baik bagi meneruskan kehidupan setelah meninggalkan rumah perlindungan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Leave a Comment