Share

Orang Asli Selangor, terus maju bersama

Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari menyifatkan Orang Asli di Negeri Selangor semakin berkembang maju dalam pelbagai aspek seperti pendidikan dan keusahawanan. Kerajaan Negeri juga memperuntukkan RM500,000 dalam Belanjawan Selangor 2020 untuk pembangunan dan kebajikan Orang Asli Selangor.

Leave a Comment