Share

MBSA tumpu lima teras

Dato’ Haris Kasim, Datuk Bandar Shah Alam ke-8 akan memberikan tumpuan kepada lima teras selaras dengan visi menjadikan Shah Alam bandar raya yang berkualiti, sejahtera, kondusif dan terunggul.

Leave a Comment