Share

Komuniti Selamat Bersepadu, cegah keganasan rumah tangga

Kerajaan Negeri dengan kerjasama Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO) secara rasmi melancarkan projek perintis Komuniti Selamat Bersepadu bagi tujuan menambahbaik sistem tindak balas dan rujukan dalam usaha untuk mencegah keganasan rumah tangga. Sebanyak empat siri bengkel telah dijalankan bermula Oktober 2019 yang lalu di daerah Kuala Selangor, Hulu Selangor, Klang dan Petaling Jaya.

Leave a Comment