Share

Inovasi: Kemestian, bukan pilihan

Selangor beri penekanan terhadap industri ‘high impact’, ‘high-tech’ dan R&D. Tumpuan khas diberikan kepada teknologi kreatif dan inovatif dalam semua lapangan.

Leave a Comment