Share

Fitnah itu lebih kejam dari bunuh – Shamsida Taharin

Melalui laman twitter isteri kepada Azmin Ali, Shamsida Taharin hari ini telah menulis sepotong ayat Al Quran Wal fitnatu asyaddu minal qotli , atau bermaksud Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan

Tulisnya lagi, seorang mukmin percaya kepada perintah Allah dan dalam keadaan terdesak untuk dunia, manusia lupa dan akhirnya memperoleh la’nat-Nya

Dia juga turut memberitahu suaminya untuk berTawakal, taqwa dan sabr untuk bimbingan, perlindungan dan pahala

Leave a Comment